300 let kostela

V roce 2024 slavíme významné jubileum 300 let našeho pozořického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Během roku 1724 byl po několika letech dostavěn a 15. srpna téhož roku při hlavní farní pouti ke cti Nanebevzetí Panny Marie požehnán. Posvěcen pak byl až 30. června 1929. Je farním kostelem sloužícím k modlitbě a bohoslužbě, chráněnou kulturní památkou a výraznou dominantou zdejšího kraje.
U příležitosti tohoto výročí připravujeme program během celého roku, ke kterému vás všechny srdečně zveme!
Program budeme na této stránce aktualizovat a doplňovat.
 

Plakát k výročí

ČERVEN - ZÁŘÍ

Otevřený kostel

K prohlídce, modlitbě, rozjímání... Každou neděli od 14 do 18 hodin. Na místě je přítomen průvodce pro zájemce o komentovanou prohlídku. Otevřen je také prostor kolem kostela (starý hřbitov), kde se můžete projít, prohlédnout panelovou výstavu o kostele a farnosti nebo se kochat výhledy do krajiny - aktuálně je otevřen každý den od 10 do 18 hodin. Čas se může o prázdninách změnit.

Šifrovací hra pro rodiny s dětmi

Hra začíná u kostela - první úkol je umístěn na pravé bráně vedle kostela (směrem k obecnímu úřadu). Po vyluštění úvodního úkolu se dozvíte, jak dál. Hra vás provede celými Pozořicemi. Není nutné obejít všechna stanoviště najednou, můžete si trasu rozdělit. Hru pro vás připravili pozořičtí skauti. Děkujeme!

Prodej upomínkových předmětů probíhá na uvedených akcích a také při farních kavárnách (první neděle v měsíci po obou mších svatých).

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ HLAVNÍHO OLTÁŘE A KOSTELA (95 LET)   neděle 30. června

9:00 Mše svatá

 

DĚKOVNÁ MŠE SV. K 300. VÝROČÍ DOSTAVĚNÍ A POŽEHNÁNÍ KOSTELA  čtvrtek 15. srpna

18:00 Mše svatá
Přednáška o historii kostela

 

HLAVNÍ POUŤ KE CTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE   neděle 18. srpna

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Mše svatá
Hudební doprovod ke mši v 10:30: Stanislav Boldižár - Missa Pozoriensis in honorem Assumptione B. Mariae Virginis (premiérové uvedení). Pozořický chrámový sbor a sólisté pod vedením Marty Kročové. Varhanní doprovod Stanislav Boldižár
14:30 Svátostné požehnání a Te Deum
Večer chval
Po celý den otevřený kostel k modlitbě i prohlídce, prodej upomínkových předmětů
 

FARNÍ DEN   neděle 8. září

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
15:00 Požehnání
Následně setkání na farním dvoře s občerstvením, program pro děti.

 

VÝSADBA STROMU PŘED FAROU   říjen 

K výročí 300 let kostela také vytváříme živý modlitební řetěz. Můžeme symbolicky postavit kostel z našich modliteb. Stačí si vzít v kostele dílek „kostela“ s datem. V tento den se pomodlíte růženec za farnost nebo na úmysl související s farností. Potom buď přinesete svůj dílek zpět do kostela a nalepíte na příslušné místo na nástěnce nebo  můžete použít náhradní dílek, který bude v kostele k dispozici (v tom případě je nutné si pamatovat datum vaší modlitby).
Dílky kostela budou připravovány vždy na měsíc až do 15. srpna. Modlit se můžete i opakovaně.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace