300 let kostela

V roce 2024 slavíme významné jubileum 300 let našeho pozořického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Během roku 1724 byl po několika letech dostavěn a 15. srpna téhož roku při hlavní farní pouti ke cti Nanebevzetí Panny Marie požehnán. Posvěcen pak byl až 30. června 1929. Je farním kostelem sloužícím k modlitbě a bohoslužbě, chráněnou kulturní památkou a výraznou dominantou zdejšího kraje.

U příležitosti tohoto výročí připravujeme program během celého roku, ke kterému vás všechny už teď srdečně zveme!

Plakát k výročí

Program budeme na této stránce aktualizovat a doplňovat.

Pondělí 1. ledna               Zahájení roku oslav pod ochranou Matky Boží, Panny Marie

                                                   - mše svaté v 7:30 a v 9:00

Neděle 7. ledna                Tříkrálový koncert ve spolupráci se ZUŠ Pozořice a NS Orlík

                                                   - začátek v 15 hodin v kostele

                                                   - vystoupení žáků hudebních oborů ZUŠ

                                                   - živý betlém v podání národopisného souboru Orlík

                                                   - vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol

                                                   - otevřená farní kavárna po obou mších svatých i po koncertě

                                                   - posezení ve vyhřívaných stanech před farou

                                                   - káva, čaj, sladké občerstvení, ale také svařené víno

                                                   - prodej hrníčků a oplatků vytvořených k výročí kostela

                                                   - možnost prohlédnout si betlém v kostele i na faře

                                                                           

Pátek 7. června                Noc kostelů

                                                  - venkovní koncert hudebního uskupení Hradišťan v 17:00

                                                  - "noční" mše svatá

                                                  - kostel otevřený k prohlídce od krypty po věže, s průvodcem i volně

                                                  - otevření panelové výstavy kolem kostela o historii

                                                  - farní kavárna

                                                  - vyhlášení vítězů výtvarné soutěže základních škol, výstava děl

                                                  - prodej předmětů vytvořených k výročí kostela

Neděle 30. června          95. výročí posvěcení hlavního oltáře a kostela

                                                  - mše svaté v 7:30 a v 9:00

Čtvrtek 15. srpna             Děkovná mše sv. k 300. výročí dostavění a požehnání kostela

                                                  - mše svatá v 18:00

Neděle 18. srpna             Hlavní pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie

                                                   - mše svaté v 7:30, 9:00 a 10:30

                                                   - po celý den otevřený kostel k modlitbě a prohlídce

                                                   - večer chval

                                                   - prodej předmětů vytvořených k výročí kostela

Neděle 8. září                   Farní den

                                                   - mše svaté v 7:30 a v 9:00

                                                   - požehnání v 15:00 a po něm společné setkání na farním dvoře

                                                   - program pro děti

Říjen                                   Výsadba stromu před farou

Během letních měsíců od června do září bude o víkendech otevřený kostel k modlitbě a prohlídce. K dispozici bude na místě průvodce. Stejně tak bude od června do září otevřen "starý hřbitov" k návštěvě - vyhlídce do krajiny, rozjímání nebo k prohlídce panelové výstavy o historii, stavitelích a osobnostech kostela a farnosti. Pro děti bude v okolí kostela připravena volně přístupná hra.    

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace