Akolyté

Akolyta (z řeckého slova akolythos) – „druh na cestě“ nebo „ten, který následuje“, v širším smyslu pak ten, „kdo slouží“, latinsky acoluthus. Akolyta je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli svěcení). Akolyta byl před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu stupeň nižšího svěcení – předstupeň svěcení jáhenského (kněžského).

Po reformách nižšího svěcení v roce 1972 byla služba akolyty zachována, ale stala se (spolu se službou lektora) jednou ze služeb udělovaných před jáhenským svěcením. Služba akolyty byla dříve omezena na svobodné muže, ale nyní je otevřena všem mužům. Akolyta pomáhá jako mimořádný přisluhovatel s podáváním svátosti oltářní (svatého přijímání). Může být též pověřen vystavováním svátosti oltářní při adoraci. Na rozdíl od ministrantů může čistit (purifikovat) bohoslužebné nádoby při mši svaté. Není-li přítomen kněz ani jáhen, může pověřený akolyta vést bohoslužbu slova. Hlavním úkolem této služby je ovšem donášení svatého přijímání nemocným do jejich domovů.

Činnost akolytů ve farnosti Pozořice

V naší farnosti funguje sbor akolytů v počtu 19 mužů, z nichž dva jsou již jako „emeritní“. Máme tedy 17 pověřených akolytů, což je jeden z nejvyšších počtů na farnost v brněnské diecézi. Téměř všichni se zapojují do služby u oltáře, vedou jednou týdně (v úterý) bohoslužbu slova a všichni se podílejí na donášení svatého přijímání nemocným a to každou neděli kromě nedělí kolem prvního pátku, kdy za nemocnými chodí naši duchovní otcové. 
Akolyté mají nemocné na starosti vždy podle obcí ve farnosti.

Sbor akolytů pozořické farnosti se spolu s kněžími pravidelně schází ke společným setkáním zhruba v šestitýdenních intervalech (mimo prázdnin), kde se společně modlí,  rozebírají duchovní slovo většinou k aktuální liturgické době a domlouvají praktické věci k bohoslužbám, poutím, fungování farnosti apod.

Už po několik let pořádají vždy kolem 8. května (památky Panny Marie, prostřednice všech milostí) pouť akolytů, farních spolupracovníků a rodin na známé poutní místo Vranov u Brna. Je to pouť fyzicky nenáročná vhodná pro rodiny s malými dětmi a je vždy obohacením duchovního života zúčastněných. 
Také se ujala akce „Ryba svatého Petra“, konaná o slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla na farním dvoře. Zde se všichni přítomní cítí opravdu jako jedna velká farní rodina. Pro potřebu přinesení svatého přijímání domů kontaktujte farní úřad, který už službu dále zajistí. Nebo se také můžete obrátit přímo na jednotlivé akolyty ve svojich vesnicích.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace