Svátosti

Svátost smíření

Pravidelně cca 30 minut před každou mší svatou.
Mimořádně dle informací ve farních ohláškách (zvláště před Vánocemi a Velikonocemi). 

Křest

Křest je první a základní křesťanskou svátostí. Člověk se prostřednictvím křtu stává křesťanem, Božím milovaným dítětem osvobozeným od neblahých důsledků prvotního hříchu (odloučení od společenství s Bohem) a sjednoceným v Duchu Svatém s Kristem a jeho církví - Boží rodinou (farním společenstvím), je obdarován Boží milostí, má účast na věčném životě. Zodpovědností rodičů a kmotra je o tento velký dar u dítěte pečovat a rozvíjet ho.
Rodiče (nebo alespoň jeden z nich) jsou prvními a základními vychovateli dětí v křesťanském životě. Proto musí být alespoň jeden z rodičů pokřtěný a ochotný se zavázat k výchově dítěte v křesťanské víře a uvádět jej slovem i příkladem do křesťanského způsobu života ve společenství katolické církve. Nepokřtěný či nevěřící rodič s tím musí souhlasit a respektovat to, i když to bude uskutečňovat jen jeden z rodičů.
Křestní kmotr se zavazuje, že bude rodičům pomáhat při výchově dítěte v křesťanské víře a životě, a proto musí být již biřmovaným katolíkem, který může přijímat svaté přijímání a vede život v souladu s vírou a službou, kterou přijímá (např. nežije v nesezdaném soužití, nemá uzavřeno jen civilní manželství apod.)
Pokud chcete nechat pokřtít své dítě v naší farnosti, pak se zavčas (nejméně měsíc před zamýšleným termínem křtu) obraťte na pana faráře (tel.: 737 896 478), s kterým si objasníte význam a podmínky křtu, požadavky na kmotra a domluvíte se na přípravných setkáních a termínu křtu.
Pokud aktuálně nebydlíte na území farnosti, je třeba souhlas faráře z farnosti, do které patříte aktuálním faktickým bydlištěm.

Křesťanské manželství - uzavřené před Bohem a před církví (církevní sňatek)

Je třeba, aby aspoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný a ochotný se zavázat, že bude svou víru a křesťanský způsob života udržovat a vychovávat v katolické víře i děti. V případě, že je jeden z partnerů nepokřtěný či jiného vyznání, pak prohlašuje, že bude křesťanskou víru svého partnera a výchovu dětí ve víře respektovat a nebude jí bránit.
Rok předem se ozvěte panu faráři s žádostí o uzavření církevního sňatku a domluvte se s ním na termínu svatby, dalším postupu, náležitostech a přípravě na svatbu.
Církevní sňatek je možné v naší farnosti mít pouze ve farním kostele v Pozořicích, nebo filiálním kostele v Holubicích.

Pohřeb či kremační rozloučení

Pro domluvu možného termínu pohřbu a vyřízení dalších náležitostí kontaktujte pana faráře (tel.: 737 896 478).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace