Plánované opravy

V současnosti pracujeme na projektu generální opravy střechy fary. Po podrobném průzkumu farní střechy a krovu bylo zjištěno závažnější poškození dřeva na 2-3 stupeň.

Lokální opravy jsou tedy už nedostatečné a neřeší degradující stav. Proto je potřeba přistoupit k zásadní generální opravě celé konstrukce krovů a střešního pláště, aby se zabránilo větším škodám na objektu fary. Na zpracovaný projekt je vydáno stavební povolení.

Generální opravu střechy farní budovy plánujeme zrealizovat v průběhu roku 2022 a 2023. Předpokládané náklady jsou cca 3 mil. Kč.
Významnou podporou jsou nám příspěvky všech obcí naší farnosti.

Vzhledem k obrovské finanční náročnosti prosíme všechny o finanční podporu oprav:
ČÍSLO ÚČTU: 173885580/0300
VARIABILNÍ SYMBOL: 777

Na všechny poskytnuté finanční dary vám na vaši žádost vystaví Farnost Pozořice potvrzení o daru. Poskytnutým darem mohou právnické osoby, OSVČ i zaměstnanci snížit svůj daňový základ a tím si snížit placení daně z příjmů - fyzické osoby ( OSVČ a zaměstnanci) až do výše 15 % svého daňového základu, právnické osoby do výše 5% daňového základu.

Žádost o potvrzení o daru zašlete na pozorice@dieceze.cz. V žádosti uveďte:
- fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
- právnické osoby: název firmy, adresa sídla firmy a IČ a DIČ firmy
Napište také, zdali vám můžeme potvrzení zaslat e-mailem, nebo si je vyzvednete osobně (uveďte telefonní kontakt).

Bližší informace poskytne:
Marie Dvořáčková
tel. 723 573 678
email: marie_dvorackova@centrum.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace