Ministrantský řád

            Report v PDF zde:
            Ministrantský řád - Farnost Pozořice

 1. Hlavním vedoucím ministrantů je pan farář, který si pro práci s ministranty může podle potřeby ustanovit jednoho nebo více vedoucích.
 2. Skupinu vedoucích v současné době tvoří: Josef Jiráček, Karel Barták, Dominik Coufal, Adam Beneš, Tomáš Hoffmann, Jakub Drápal, Vojtěch Svačina, Jakub Čalkovský, Kryštof Drápal, Pavel Krchňavý a Jáchym Kroča. Skupinu vedoucích ministrantů doplňuje i skupina tzv. roverů, což je skupina vybraných starších ministrantů (většinou od 8. třídy ZŠ a starší), kteří zatím ještě nejsou vedoucí, ale vedoucím pomáhají a podílí se na vedení liturgie.
 3. Osobami odpovědnými za vedení ministrantů jsou panem farářem pověřeni Josef Jiráček a Dominik Coufal.
 4. Ministranti ve věku do 9. třídy ZŠ mají v období říjen-červen 1x za 14 dní službu v den, který si určili na začátku školního roku. Služby nejsou v pátek a v neděli.
 5. Zapisovat body za účast mohou vedoucí. Pokud není přítomen žádný vedoucí ministrantů, body zapíše někdo z řad starších ministrantů. Pokud není přítomen ani žádný starší ministrant, zapíše je kdokoli z přítomných.
 6. Bodový systém je následující: 
večerní mše svatá, bohoslužba slova, pobožnost 1 bod
ranní mše svatá, svatba, pohřeb, křest 2 body
ministrantská schůzka, mše v okolních obcích
trestné body za nevhodné chování -1 bod
 • Za velmi nevhodné chování může být ministrantovi kromě bodové ztráty udělen nějaký vyšší trest, např. okamžité vyvedení z presbytáře.
 • Za účast na mši svaté o nedělích, Velikonočním triduu a zasvěcených svátcích (1.1. a 25.12.) se body nezískávají.
 1. V případě, že se ministrant ze závažných důvodů nemohl zúčastnit mše nebo bohoslužby v den, kdy měl službu, je jeho povinností si službu vynahradit v jiný den.
 2. Obléci se k oltáři smí jen ten, který zná základy ministrování a splnil vstupní stupeň. Poučení a přezkoušení provede některý z vedoucích ministrantů.
 3. Ministrant je povinen být v sakristii připraven (oblečen) nejpozději 5-10 minut přede mší svatou/pobožností, ve slavnost nejpozději 10-15 minut.
 4. Pozdní příchody: Pokud ministrant po příchodu do sakristie zjistí, že kněz a ministranti jsou již u oltáře a mše/pobožnost již začala, podívá se, jsou-li u oltáře alespoň 4 ministranti. Pokud ano, odejde do kostela, pokud ne, obleče se a neprodleně se zapojí do služby u oltáře.
 5. Mše svaté se ministrant zásadně neúčastní v sakristii.
 6. Plnit služby a úkony u oltáře (hlavní, vedlejší, kadidlo, …) mají přednost ti, kteří v ten den mají službu, popř. ti, kteří k tomu byli určeni vedoucími (slavnost, neděle – zkušenější ministranti, nováčci – učí se). Jinak samozřejmě může jít kdokoli z přítomných ministrantů.
 7. Rozpis služeb, výsledky bodování a další přehledy jsou vyvěšeny na ministrantské nástěnce v sakristii a na webu farnosti. Případné další záležitosti řeší vedoucí ministrantů emailovou komunikací s rodiči ministrantů.
 8. Ministrantské schůzky jsou povinné! Konají se především za účelem získání potřebných znalostí, ale i pro lepší sblížení ministrantů. Pravidelně se konají v pátek 1x za 14 dní hodinu před začátkem večerní mše svaté na faře, farním dvoře či v kostele. Začátek schůzky se vždy koná na faře, poté se ministranti rozdělí do skupin tak, jak určí vedoucí. Pokud se ministrant nemůže zúčastnit z důvodu jiných zájmových kroužků (např. fotbalový zápas) nebo z rodinných či jiných důležitých důvodů, je automaticky omluven. Nemusí se jich účastnit ti ministranti, kteří mají splněny všechny body ministrantských stupňů a vedoucí ministrantů. Pro ně jsou schůzky dobrovolné.
 9. Plnění ministrantských stupňů je dobrovolné. Probíhá buď na ministrantských schůzkách nebo ve zvláštní termín, na kterém se dohodne vedoucí s dotyčnými ministranty. Plnění probíhá v přítomnosti některého z vedoucích. Hlavními vedoucími pověřenými plněním ministrantských stupňů je Dominik Coufal.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace