Ministrantské stupně

Vážení rodiče,
postup v plnění ministrantských znalostí a dovedností Vašich ministrantů si můžete prohlédnout níže.

Online dokument (Google Docs) zde
Report v PDF zde

Datum poslední aktualizace: 5.4.2024

PDF se na počítači generuje automaticky po kliknutí na odkaz, takže vždy dostanete nejnovější verzi. Na mobilu se při nainstalované aplikaci Tabulky Google dokument otevře přímo v ní.

Ministrantské stupně

0. Ministrant čekatel

Tento předstupeň je dobou přípravy. Kandidát na službu ministranta už chodí k oltáři, ale zatím žádné služby nevykonává.

I. Ministrant

 1. Zná liturgické barvy a ví, kdy se jich užívá.
 2. Zná jednotlivé části mše svaté.
 3. Umí pojmenovat liturgické předměty a oděvy (kalich, ciborium, obětní miska, patena, konvičky, palla, korporál, purifikatorium, monstrance, direktář, misál, lekcionář, evangeliář, přímluvy, benedikcionál, mešní řád, alba, ornát, štola, pluviál, rocheta, mitra, solideo, velum, kropenka…).
 4. Ví, kde je v kostele oltář, svatostánek, ambon, sedes, abak, křtitelnice, zpovědnice, paškál …
 5. Ví, kdo a kdy ustanovil mši svatou.
 6. Umí správně ministrovat (ve všední den, v neděli, při křtu, při pohřbu, při svatbě).
 7. Zná ministrantský zákon a umí jej vysvětlit (Ministrant je zbožný, přesný a věrný).
 8. Zná alespoň tři ochránce a vzory ministrantů a zná stručný životopis alespoň jednoho z nich (sv. Tarsicius, sv. Don Bosco, sv. Dominik Savio, sv. Jiří, sv. František, sv. Alois, sv. Václav, …)
 9. Rozhodl se, že bude pravidelně sloužit Bohu. Dochází pravidelně do služeb a na ministrantské schůzky. Umí se správně liturgicky obléci. Udržuje si svůj oblek v pořádku a čistotě.

II. Misalista

 1. Dovede vyjmenovat a připravit vše potřebné ke mši svaté. Umí přisluhovat kouřem i vélem.
 2. Umí vše připravit ke křtu, ke svatbě, k pohřbu.
 3. Umí dle direktáře najít správné texty ke mši svaté (misál, lekcionář, přímluvy, benedikcionál, různé obřady, kniha k pobožnostem). Zná přehledně liturgický rok a dovede vyjmenovat významné slavnosti během liturgického roku.
 4. Ví, kde a jak se pouští rozhlas, mikrofony, zvony.
 5. Ví, z jakých částí se skládá Písmo svaté Starého i Nového zákona a dovede se v něm orientovat.
 6. Přečetl si alespoň jednu náboženskou knihu a poinformuje o ní ostatním.
 7. Zná základní nauku o Nejsvětější svátosti a svátosti smíření.

III. Lektor

 1. Dovede vyjmenovat a vysvětlit pravidla lektora.
 2. Ví, kolik je nedělních a všedních cyklů čtení a co je ve kterém dílu lekcionáře.
 3. Přečte správně text z Písma svatého, který si sám připravil.
 4. Dovede přečíst přímluvy a zná jejich hlavní úmysly (za církev, za svět, za trpící, za farnost).
 5. Zná přehledně Písmo svaté a dovede nalézt zadaný úryvek podle citace.
 6. Přečetl souvisle alespoň jedno evangelium.
 7. Ovládá se v řeči, aby byl hoden hlásat Boží slovo.
 8. Přečetl alespoň jednu náboženskou knihu přiměřenou svému věku.
 9. Rozhodl se pravidelně sloužit Bohu předčítáním Božího slova při liturgii.

Report v PDF: Ministrantské stupně

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace