Generální oprava fasády kostela

  Už od roku 2000 se stav fasády kostela razantně zhoršoval a od roku 2010 začala být situace havarijní. Především na čelní straně kostela odpadávaly kusy omítky. V roce 2014 zpracovala farnost Pozořice projekt opravy fasády kostela, kterou zpracovala projekční kancelář A77 ARCHITEKTI pod vedením Ing. arch. Zdeňka Bureše. Během dubna 2015 jsme provedli výběrové řízení, v němž byla vybrána firma REKONSTRUKTIVA. Jako stavební dozor při realizaci opravy fasády byl vybrán pan Ing. Miloš Tinka z Pozořic. Za farnost jednali s firmou Ivo Sukovatý a Josef Dvořáček.

  V roce 2015 se nám vzhledem k vážnému stavu fasády (padající kusy omítky již ohrožovaly veřejné prostranství) podařilo zařadit náš kostel do programu „Záchrany architektonického dědictví“ a díky tomu jsme dostali během dvou let z Ministerstva kultury ČR významnou finanční dotaci 3.75 mil. Kč. Oprava fasády se uskutečnila jen díky finanční pomoci desítek drobných dárců, věřících i nevěřících. Od roku 2014 se vybralo při bohoslužbách a od drobných dárců přes2 mil. Kč! Velké poděkování patří take Jihomoravskému kraji a zastupitelstvům ze všech obcí farnosti, kteří opravu významně finančně podpořili, i společnosti Českomoravský cement a.s. – závod Mokrá, která přispěla na opravu částkou 1.000.000 Kč. Díky obrovské štědrosti jsme původně plánovanou čtyřletou opravu zvládli během dvou let.

Celkově proinvestovala farnost při opravě fasády kostela v letech 2015-16 celkem 7,11 mil.Kč.

  Oprava fasády probíhala dle projektu, který zahrnoval hlavně kompletní obnovu fasády, sanaci svislých konstrukcí, výměnu klempířských prvků i střešní krytiny bočních kaplí, nové šambrány kolem oken i reprofilaci korunní římsy. Během opravy fasády byly také natřeny ciferníky věžních hodin, opravil se hromosvod na věžích, opravila se střecha na všech přístavcích kostela I čelní zdi a vrata na Starý hřbitov. V projektu byla plánována také výměna oken, která nakonec po posouzení nebyla nutná. Repasí oken jsme ušetřili významnou částku z plánovaného rozpočtu. V rámci opravy byla také střecha osazena sněhovými zábranami, aby padající sníh nepoškozoval boční přístavky kostela.

150801102221

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace