Oprava střechy farského mlatu

V roce 2014 proběhly nezbytně nutné práce spočívající ve stavební obnově střechy farského mlatu. 

Celkové výdaje dosáhly částky 312 516,- Kč. Byly provedeny tyto práce:

-  přeložení a doplnění krytiny a hřebenáčů,

-  výměna laťování,

-  doplnění okapové římsy.

Farnost na opravy farského mlatu čerpala dotace ze dvou zdrojů:

-   100 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje (program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče),

-   85 000,- Kč z rozpočtu Ministerstva kultury.

Objekt mlatu je součástí areálu fary, která je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace