Co je farní rada?

Farní rada (nebo též pastorační rada farnosti) je společenstvím bratří a sester dané farnosti, které faráři "napomáhá rozvoji pastorační činnosti" (srov. Kodex církev. práva, kánon 571 §1). Úkolem farní rady je pomáhat knězi radou i účinnou pomocí a dle potřeby zapojovat do aktivního života ve farnosti také ostatní bratry a sestry. Pomáhá tak spolu s farářem aktivně vytvářet farní obec podle slov Písma: "Obec měla jedno srdce a jednu duši." (Sk 4,32) a nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy a proměny světa duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mými svědky." (Sk 1,8). Farní rada nezbavuje ostatní věřící zodpovědnosti za život ve farnosti, ale naopak ji pomáhá oživovat a motivovat!

Farní rada bude ustanovena na dobu 2 let. V naší farnosti - kostel Pozořice - bude mít (krom faráře) 10 členů: první polovina jich bude zvolena farností a druhá jmenována farářem. Volit do farní rady může farník starší 15 let a být zvolen starší 18 let.

V neděli 19. ledna 2014 obdržíte při východu z kostela hlasovací lístek. Ten vyplníte nejvýše 5 jmény Vámi navržených kandidátů a odevzdáte jej o týden později - v neděli 26. ledna - v kostele v Pozořicích do připravené schránky. Výsledky voleb budou zveřejněny v neděli 2. února. Nově ustanovená farní rada bude představena farnosti v neděli 16. února při druhé mši sv.

Několik proseb závěrem:

  • Prosím, abyste k tomuto významnému kroku v životě naší farnosti přistoupili s maximální zodpovědností!
  • Prosím, abyste také na celou záležitost pamatovali intenzivně ve svých modlitbách!
  • Prosím, abyste byli připraveni zodpovědně volit!
  • Prosím také, abyste byli ochotni přijmout úkol člena farní rady, zvolí-li Vás ostatní spolu-farníci nebo budete-li osloveni farářem.

Jsem otevřený Vašim případným připomínkám a názorům!

V Pozořicích 5. ledna 2014 P. Pavel Lacina, farář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace